صفحه اصلی --> آموزش --->اخبار و اطلاعیه ها
صفحه نخست
تور مجازی
نقشه سایت
English

راهنمای چگونگی تکمیل فرم های ثبت نام

 
پذیرفته شده ی گرامی؛ پیش از تکمیل فایل فرم های ثبت نام به موارد ذکر شده ی زیر توجه فرمایید:
1. با کلیک برروی فرم های ثبت نام فایلی با فرمت
pdf دانلود خواهد شد.
2. تمامی بخش های مشخص شده با رنگ قرمز در فایل دانلود شده را می باید تایپ یا تکمیل نمایید.
تذکر: برای تایپ یا تکمیل فایل
pdf دانلود شده از نرم افزار (Adobe Acrobat) استفاده کنید.
3. پس از تکمیل فرم های ثبت نام، مجدداً فایل
pdf را ذخیره (save)کنید.
4. فقط از فایل فرم های آموزشی ذخیره (
save) شده که مشخصات خود را در آن تایپ و تکمیل کرده اید یک نسخه چاپ کرده و در روز ثبت نام آن را به متصدی پذیرش و ثبت نام پردیس تحویل نمایید.
5. فرم های ثبت نام دانشجویی به هیچ عنوان چاپ نشود. پردیس از پذیرفتن فرم های چاپ شده ی دانشجویی معذور است.
تذکر: برای بار گذاری فایل فرم های ثبت نام دانشجویی در سامانه بارگذاری مدارک پردیس لازم است فایل تکمیل شده را تغییر نام داده (مثلاً به
A.pdf) و آن را در بخش فرم ثبت نام دانشجویی بارگذاری نمایید.
 

                                                        معاونت آموزشی و پژوهشی پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف_جزیره کیش
                                                                                           16-06-99