صفحه اصلی --> روابط عمومی --->ثبت نام تشریح دستور العمل بتن ، آسفالت
صفحه نخست
تور مجازی
نقشه سایت
English
جدول زمانی و نکات مهم
مهلت ثبت نام : ثبت نام تشریح دستور العمل بتن و آسفالت  از روز  پنجشنبه مورخ 10 مهر ماه  99 آغاز و در روزیکشنبه مورخ20 مهر ماه 99 پایان می پذیرد.
                                                                             زمان برگزاری: 1 و2 آبان

ثبت نام در تشریح دستورالعمل بتن و آسفالت به شرح جدول روز اول میباشد
ثبت نام در دوره تخصصی آموزش طرح اختلاط بتن به روش طرح مخلوط ملی ایران همراه با مثال کاربردی و ثبت نام در دوره تخصصی آموزش چگونگی ترمیم خرابی های آسفالت به شرح جدول روز دوم می باشد.صدور گواهینامه شرکت در دوره ها (روز اول و روز دوم ) مشروط  به اخذ نمره حد نصاب حداقل 70%  توسط متقاضی در آزمون ارزیابی پایان دوره بوده که پس از اتمام دوره و در همان روز بصورت حضوری و به شیوه  تستی برگزار خواهد شد.
دانلود سر فصل مطالب
روز اول
روز دوم
دریافت فایل دریافت فایل دریافت فایل اول دریافت فایل دوم دریافت فایل اول دریافت فایل دوم ورود به سامانه ثبت نام