صفحه نخست
تور مجازی
نقشه سایت
English
فرآیند و مراحل پذیرش و ثبت نام قطعی مقطع کارشناسی ورودی مهر 1399

اطلاعيه دوم پردیس در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان کارشناسی سال 1399

اطلاعيه اول پردیس در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان کارشناسی سال 1399

اطلاعيه پردیس در خصوص ثبت نام پذيرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد 1399

مدارک و فرم لازم برای پذیرش و ثبت نام پذيرفته شدگان كارشناسي ارشدنیمسال اول 99

راهنماي تصويري استفاده از سامانه درس افزار شريف

آغاز ثبت نام دوره های آموزش آزاد - ترم پاییزه ----- آغاز ثبت نام دستورالعمل بتن، آسفالت ----- تمدید پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری